Λήψη Tap

Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή

QR code to scan for downloading the Tap app

Πώς να αγοράσετε Loopring?

Το Tap είναι το καλύτερο μέρος για να αγοράζετε, να πουλάτε, να κατέχετε και να εμπορεύεστε Loopring εύκολα. Εγγραφείτε στην Tap και αρχίστε να συναλλάσσεστε Loopring με ένα κλικ. Αποκτήστε πρόσβαση σε έναν εντελώς νέο κόσμο ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, με έναν απλό και γρήγορο τρόπο να αγοράζετε, να πουλάτε και να ξοδεύετε το Loopring σας.

Τι είναι το Loopring?

Loopring encompasses various components within its ecosystem, including the Loopring Project Ltd, the Loopring Exchange, the Loopring Protocol, the Loopring Relayer (the backend supporting the protocol), the Loopring Wallet, and its native token, LRC.

The Loopring Protocol operates as an open DeFi protocol, enabling other exchanges to build on it. It facilitates the trading of multiple crypto assets leveraging zero-knowledge proofs (zkRollups) to tackle the challenges of slow speeds and high costs associated with decentralized exchanges on the Ethereum network.

As a layer two solution, transactions are executed off-chain. By reducing the number of transactions executed on the Ethereum blockchain, Loopring exchanges can offer near-instantaneous settlements while minimizing the overall transaction cost for traders.

The Loopring decentralized exchange aims to create a hybrid platform, combining the strengths of centralized exchanges and decentralized exchanges, to address issues like structural limitations and transparency. This is achieved through a combination of centralized order matching and decentralized blockchain order settlement, utilizing zero-knowledge proofs (ZKPs) to enhance privacy, reduce costs, and achieve high speeds.

LRC tokens were initially introduced to the public through an ICO in August 2017. In December 2019, the Loopring protocol, built on the Ethereum blockchain, was officially launched, marking a significant milestone in the project's development.

ΜΕ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΊΑ

Πώς να αγοράσετε Loopring?

Trade Bitcoin, Ethereum and a wide range of cryptocurrencies with your preferred payment method with confidence knowing that your coins are safe in an exchange where they've been backed by top-notch security features like 2FA authentication and bank-level encryption.

Αγοράστε Loopring με τραπεζικό έμβασμα

Deposit fiat currency safely and for free directly to your unique Tap account from your bank account. You can then use these funds to buy LRC or any other coin or token with a click on the Tap mobile app.

Αγοράστε Loopring με χρεωστική κάρτα

You can purchase Loopring directly with your debit card on the Tap mobile app in one smooth process. Deposit funds absolutely free of charge, then purchase your LRC for the best price currently available on the market.

Συναλλαγή Loopring με ένα κλικ

Tap offers the ability to deposit multiple cryptocurrencies which you can then trade for Loopring at some of the market's best rates, making it ideal for traders who want to be on the same page.

Γιατί να αγοράσετε Loopring με την Tap?

Be at ease onboarding cryptocurrency knowing you’re using a fully regulated trading platform. Tap offers cutting-edge technology, token features and top security processes enabling biometric login and backend encryption and excellent customer support. You can rest assured that your funds, private data, and account are secure at all times.

Tap mobile app is the solution to all your digital assets problems, from where you can buy LRC tokens, to how to find the best Loopring price, to how to store Loopring. Become a savvy investor and buy Loopring with Tap today.

Ξεκινήστε με το  
Loopring

Αποκτήστε την καλύτερη τιμή για το κρυπτονόμισμά σας

Trading with Tap automatically gives you access to the platform’s smart engine which finds you the best available Loopring price on the market in real-time. By scanning top exchanges and order books, the technology is able to sift through tons of data in order to ensure you buy and sell LRC at the best market price. Learn how to buy Loopring and tap into this integrated technology below.

Αξιοποιήστε το Loopring σήμερα

Start investing in Loopring today and get started with as little as $10/€10. Buying LRC has never been this easy making it an ideal tool for everyone from beginner to seasoned trader.

Trade on the go, deposit crypto, earn rewards, build your wealth and join our ever-growing community of users in building a better financial future with Tap.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το κρύπτο?

Whether you're a crypto novice or an everyday trader, Tap has what it takes to keep your knowledge about token types growing. Would you like to learn more about Loopring, digital assets, blockchain technology, hardware wallets, centralized cryptocurrency exchanges, trading fees, or any other crypto jargon?

Tap's crypto learning corner is filled with many articles and has everything you need and more when it comes to learning about unique digital assets. We'll have you understanding the world of finance and cryptocurrency in no time. 

Ανταλλάξτε Loopring

Tap enables you to trade Loopring LRC for any of our other listed cryptocurrencies. Our well-regulated and secure app provides you with a fast, reliable, and secure trading platform harnessing the powers of blockchain technology. To meet your specific needs, Tap offers a variety of LRC trading pairs.

Αποθηκεύστε ή κατέχετε Loopring

Many retail and institutional investors choose to hold LRC long-term as they expect the Loopring price to appreciate in value. Your LRC can be safely stored and kept with confidence for extended periods of time through the Tap trading platform. With us, your mind can be at ease.

Ξοδέψτε Loopring

After you buy Loopring coins, Tap enables you to use LRC to pay bills, send crypto to friends and family around the world, or simply use it at merchants and ATMs across the globe with the Tap Card. Manage all payments directly from the convenience of your mobile phone with the Tap app.

Στείλτε Loopring

Tap enables you to transfer your crypto around the world with a tap of the finger or sell Loopring directly through the app for the best LRC price. Transfer the Loopring token for free between Tap accounts to anyone, anywhere in the world.
Ξεκινήστε τώρα

Τι να κάνετε μετά την αγορά του Loopring

faq

Frequently Asked Questions

1
What is Loopring?

Loopring encompasses the Loopring Project, Loopring Exchange, and Loopring Protocol. The protocol enables other crypto exchanges to build on it, utilizing zkRollups for faster settlements and lower transaction cost. The Loopring Exchange combines centralized order matching and decentralized blockchain settlement offering a cost-effective and faster alternative to other cryptocurrency exchanges on the market. The platform's native token was launched in 2017 following an initial coin offering in which 80% of the raised funds were returned to users. This was due to regulatory concerns in China at the time.

2
How to buy Loopring LRC

You can buy LRC coins directly from the Tap app, a fully regulated and licensed crypto platform. To buy and sell LRC, simply download the Tap app, create an account, and complete the identification process. This whole process should take you 5 minutes. Once your account is set up, you can load it with crypto or fiat currencies and start to buy LRC coins right away. These coins will then be deposited into your unique cryptocurrency wallet accessible through the app.

3
How does Loopring harness the best of centralized and decentralized exchanges?

Loopring sets itself apart in the decentralized finance space by utilizing an order book-based approach traditionally associated with centralized crypto exchanges. Loopring harnesses how a centralized exchange primarily relies on order books when making transactions but incorporates the decentralized exchanges' solutions for addressing the security or custodial concerns associated with centralized exchanges.

4
Where can I find the Loopring LRC price?

You can check your Tap app for the current market price of Loopring (and other coin prices). Simply access your Loopring wallet through the app to see the current price, market cap, and other trading data. All crypto prices are displayed in the relevant cryptocurrency wallets.

5

6

7

8

9

10