Λήψη Tap

Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή

QR code to scan for downloading the Tap app

Πώς να αγοράσετε Dai?

Το Tap είναι το καλύτερο μέρος για να αγοράζετε, να πουλάτε, να κατέχετε και να εμπορεύεστε Dai εύκολα. Εγγραφείτε στην Tap και αρχίστε να συναλλάσσεστε Dai με ένα κλικ. Αποκτήστε πρόσβαση σε έναν εντελώς νέο κόσμο ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, με έναν απλό και γρήγορο τρόπο να αγοράζετε, να πουλάτε και να ξοδεύετε το Dai σας.

Τι είναι το Dai?

Dai is a stablecoin based on the ERC-20 token standard that is soft-pegged to the US dollar. Instead of holding reserves of the fiat currency it is pegged to, Dai uses several cryptocurrencies to ensure it retains its value.

These include Ethereum (ETH), Basic Attention Token (BAT), USD Coin (USDC), Wrapped Bitcoin (wBTC), Compound (COMP), and many more. As these cryptocurrencies are deposited into smart contract vaults, DAI is minted.

Issued and operated by the Maker Protocol and the MakerDAO (decentralized autonomous organization), the Dai stablecoin offers users a means of lending, borrowing and earning interest from crypto assets. The cryptocurrency was launched in 2017 as a successor to single-collateralized currency SAI, and sits at the forefront of the DeFi revolution.

ΜΕ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΊΑ

Πώς να αγοράσετε Dai?

Trade Bitcoin, Ethereum and a wide range of cryptocurrencies with confidence knowing that your coins are safe in an exchange where they've been backed by top-notch security features like 2FA authentication and bank-level encryption.

Αγοράστε Dai με τραπεζικό έμβασμα

Deposit funds safely and for free directly to your unique Tap account by bank transfer. You can then use these funds to buy Dai or any other coin or token with a click on the Tap mobile app.

Αγοράστε Dai με χρεωστική κάρτα

You can purchase Dai tokens directly with your debit card on the Tap mobile app in one smooth process. Deposit funds absolutely free of charge, then purchase your DAI for the best price currently available on the market.

Συναλλαγή Dai με ένα κλικ

Tap offers the ability to deposit multiple cryptocurrencies which you can then trade for DAI at some of the market's greatest rates, making it ideal for traders who want to be on the same page.

Γιατί να αγοράσετε Dai με την Tap?

Be at ease onboarding cryptocurrencies knowing you’re using a fully regulated provider. Tap offers cutting-edge technology, token features and top security processes enabling biometric login and backend encryption and excellent customer support. You can rest assured that your funds, private data, crypto wallets and account are secure at all times.

Tap mobile app is the solution to all your cryptocurrency problems, from where can you buy DAI tokens to how to store the Dai stablecoin. Become a savvy investor with Tap today.

Ξεκινήστε με το  
Dai

Αποκτήστε την καλύτερη τιμή για το κρυπτονόμισμά σας

Trading with Tap automatically gives you access to the platform’s smart engine which finds you the best available price on the market in real-time. By scanning top exchanges and order books, the technology is able to sift through tons of data in order to pair you with the best market price.

Αξιοποιήστε το Dai σήμερα

Start investing in DAI today and get started with as little as $10/€10. Purchasing the Dai stablecoin has never been this easy making it an ideal tool for everyone from beginner to seasoned crypto investor. Trade on the go, invest and earn, build your wealth and join our ever-growing community of users in building a better financial future with Tap.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το κρύπτο?

Whether you're a crypto novice or an everyday trader, Tap has what it takes to keep your knowledge growing. Would you like to learn more about a digital currency, blockchain, financial freedom, investment advice, technology, markets or any other crypto jargon?

Tap's crypto learning corner is filled with many an article and has everything you need and more when it comes to learning about cryptocurrency. We'll have you understanding the world of finance and cryptocurrency in no time. 

Ανταλλάξτε Dai

Tap enables you to trade the Dai stablecoin for any of our other listed cryptocurrencies. Our well-regulated and secure app provides you with a fast, reliable, and secure trading platform. To meet your specific needs, Tap offers a variety of DAI trading pairs.

Αποθηκεύστε ή κατέχετε Dai

Many users choose to hold the Dai stablecoin long-term as a means to hedge against inflation and volatile markets. You can safely store and keep your DAI with confidence for extended periods of time in your Tap wallet, similar to a regular bank account only without the fees. With us, your mind can be at ease.

Ξοδέψτε Dai

Tap enables you to use DAI to pay bills, send crypto to friends and family around the world, or simply use at merchants and ATMs across the globe with the Tap Card. Manage all payments directly from the convenience of your mobile phone with the Tap app.

Στείλτε Dai

Tap enables you to transfer your crypto around the world with a tap of the finger. Transfer the Dai stablecoin for free between Tap accounts to anyone, anywhere in the world.
Ξεκινήστε τώρα

Τι να κάνετε μετά την αγορά του Dai

faq

Frequently Asked Questions

1
What is the Dai stablecoin?

The Dai stablecoin is a unique stablecoin maintained by the Maker platform and is collateralized by multiple cryptocurrencies ensuring that its price remains soft pegged to the US dollar. Normally, a stablecoin holds the traditional currency that it is pegged to in reserves (i.e. Tether is pegged to the U.S. dollar) on a 1:1 basis.

2
What is the Maker protocol?

Unique to the Maker platform, the Maker protocol leverages Ethereum smart contracts to automate the collateralization and lending of its Dai stablecoin, as well as provide other functionalities like governance.

3
How can I find the price of Dai?

While the Dai stablecoin is considered to have a stable value in being soft-pegged to the US dollar, its value might deviate slightly above or below $1. To find the current market price, log into your Tap app and select DAI from the list of crypto assets.

4
How do new Dai enter circulation?

Dai uses a number of smart contracts built using the Ethereum network. When users want to mint DAI they simply need to deposit one of the multiple supported cryptocurrencies into the smart contract vault and the relevant amount of DAI is then released. To make things easier for you, when you buy DAI through the Tap platform we take care of the backend functionalities and simply deposit DAI into your crypto wallet.

5
What is the DAI Savings Rate Contract?

The Dai Savings Rate (DSR) is an interest rate applied to deposits of the cryptocurrency, Dai (DAI). The Dai Savings Rate varies based on the smart contracts into which users deposit their DAI.

6
What crypto wallet can I store Dai tokens in?

Anyone can store Dai tokens in a supported wallet, however, not all wallets (hardware wallets and online wallets from cryptocurrency exchanges included) support DAI or ERC-20 tokens so be sure to check this before sending the coins to that wallet address. Through your Tap account, you gain access to a Dai wallet that can securely store the digital asset for you, for as long as you want allowing you to bypass the complexities associated with setting up hardware wallets.

7
Why choose Tap to buy, sell, trade and hold Dai?

With Tap Global, you can enter the world of cryptocurrency easily and safely. The platform lets you buy, sell, spend, and store your digital assets with a few clicks. Creating an account is fast and easy, and once you're verified you can start buying, selling, spending and storing your digital assets immediately. Plus, our regulation adds an additional layer of trust to smooth crypto experience.

8

9

10