Λήψη Tap

Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή

QR code to scan for downloading the Tap app

Πώς να αγοράσετε Lido Dao?

Το Tap είναι το καλύτερο μέρος για να αγοράζετε, να πουλάτε, να κατέχετε και να εμπορεύεστε Lido Dao εύκολα. Εγγραφείτε στην Tap και αρχίστε να συναλλάσσεστε Lido Dao με ένα κλικ. Αποκτήστε πρόσβαση σε έναν εντελώς νέο κόσμο ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, με έναν απλό και γρήγορο τρόπο να αγοράζετε, να πουλάτε και να ξοδεύετε το Lido Dao σας.

Τι είναι το Lido Dao?

The Lido DAO offers users a unique opportunity to bypass the minimum requirements and cost implications of staking and earn staking rewards. Through the Lido protocol, users can deposit PoS tokens into the staking pool smart contracts which then mint a number of tokenized assets proportionate to the deposited funds. These tokens are ERC-20 tokens and can be used in the platform's liquid staking solution or externally in DeFi platforms. 

The protocol pools together the amount required by the PoS blockchain and validators deposit the funds onto the relevant network. They then validate transactions as necessary and share the block rewards with the participating users. Users can also earn rewards by depositing their tokenized assets in DeFi protocols and dapps. 

The network is governed by the Lido DAO and uses the LDO token to serve several functions including governance rights and reward distribution. 

ΜΕ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΊΑ

Πώς να αγοράσετε Lido Dao?

Trade Bitcoin, Ethereum and a wide range of cryptocurrencies with confidence knowing that your coins are safe in an exchange where they've been backed by top-notch security features like 2FA authentication and bank-level encryption.

Αγοράστε Lido Dao με τραπεζικό έμβασμα

Deposit funds safely and for free directly to your unique Tap account by bank transfer. You can then use these funds to buy Lido DAO Network Token or any other coin or token with a click on the Tap mobile app.

Αγοράστε Lido Dao με χρεωστική κάρτα

You can purchase Lido DAO tokens directly with your debit card on the Tap mobile app in one smooth process. Deposit funds absolutely free of charge, then purchase your Lido DAO Network Token for the best price currently available on the market.

Συναλλαγή Lido Dao με ένα κλικ

Tap offers the ability to deposit multiple cryptocurrencies which you can then trade for the Lido DAO token at some of the market's greatest rates, making it ideal for traders who want to be on the same page.

Γιατί να αγοράσετε Lido Dao με την Tap?

Be at ease onboarding cryptocurrencies knowing you’re using a fully regulated provider. Tap offers cutting-edge technology, token features, and top security processes enabling biometric login and backend encryption and excellent customer support. You can rest assured that your funds, private data, cryptocurrency wallets, and account are secure at all times.

Tap mobile app is the solution to all your cryptocurrency problems, from where can you buy LDO tokens to how to store the Lido DAO token. Become a savvy investor with Tap today.

Ξεκινήστε με το  
Lido Dao

Αποκτήστε την καλύτερη τιμή για το κρυπτονόμισμά σας

Trading with Tap automatically gives you access to the platform’s smart engine which finds you the best available price on the market in real-time. By scanning top exchanges and order books, the technology is able to sift through tons of data in order to pair you with the best market price.

Αξιοποιήστε το Lido Dao σήμερα

Start investing in the Lido DAO token today and get started with as little as $10/€10. Purchasing the Lido DAO token has never been this easy making it an ideal tool for everyone from beginner to seasoned cryptocurrency investors. Trade on the go, invest and earn, build your wealth and join our ever-growing community of users in building a better financial future with Tap.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το κρύπτο?

Whether you're a cryptocurrency novice or an everyday trader, Tap has what it takes to keep your knowledge growing. Would you like to learn more about crypto assets, circulating supply, blockchain technology, investment advice, other cryptocurrency projects, or any other cryptocurrency jargon?

Tap's cryptocurrency learning corner is filled with many an article and has everything you need and more when it comes to learning about cryptocurrency. We'll have you understanding the world of finance and cryptocurrency in no time.

Ανταλλάξτε Lido Dao

Tap enables you to trade the Lido DAO token (LDO) for any of our other listed cryptocurrencies. Our well-regulated and secure app provides you with a fast, reliable and secure trading platform. To meet your specific needs, Tap offers a variety of Lido DAO trading pairs.

Αποθηκεύστε ή κατέχετε Lido Dao

Many users choose to hold the Lido DAO token long-term in anticipation that the price will increase. You can safely store and keep the Lido DAO token with confidence for extended periods of time in your Tap wallet, similar to a regular bank account only without the fees. With us, your mind can be at ease.

Ξοδέψτε Lido Dao

Tap enables you to use the Lido DAO token to pay bills, send crypto to friends and family around the world, or simply use at merchants and ATMs across the globe with the Tap Card. Manage all payments directly from the convenience of your mobile phone with the Tap app.

Στείλτε Lido Dao

Tap enables you to transfer your cryptocurrency around the world with a tap of the finger. Transfer the Lido DAO (LDO) for free between Tap accounts to anyone, anywhere in the world. Through the app users can also sell Lido DAO tokens.
Ξεκινήστε τώρα

Τι να κάνετε μετά την αγορά του Lido Dao

faq

Frequently Asked Questions

1
What is the Lido DAO token?

The Lido DAO (LDO) token is an ERC-20 token that fuels the Lido DAO platform. Users earn LDO as rewards and holders earn governance rights proportionate to their holdings (the more LDO they hold the greater their voting power).

2
How can I find the Lido DAO price?

With Tap, you can easily check the Lido DAO price or even purchase it directly from your app. All you have to do is open the app, select Lido DAO in the list of supported coins and review all related information, including the Lido DAO price. To buy Lido DAO token, users can select Buy and complete the transaction. Buying crypto with Tap has never been this easy, or secure.

3

4

5

6

7

8

9

10