Λήψη Tap

Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή

QR code to scan for downloading the Tap app

Πώς να αγοράσετε Enjin?

Το Tap είναι το καλύτερο μέρος για να αγοράζετε, να πουλάτε, να κατέχετε και να εμπορεύεστε Enjin εύκολα. Εγγραφείτε στην Tap και αρχίστε να συναλλάσσεστε Enjin με ένα κλικ. Αποκτήστε πρόσβαση σε έναν εντελώς νέο κόσμο ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, με έναν απλό και γρήγορο τρόπο να αγοράζετε, να πουλάτε και να ξοδεύετε το Enjin σας.

Τι είναι το Enjin?

Enjin was launched in 2009 as a gaming company and after building a solid foundation in the gaming space integrated blockchain technology into the platform. Built on the Ethereum network, Enjin has become a reputable, interconnected ecosystem of gaming products that empower anyone to create, manage and trade virtual goods. 

With various tools available, individuals, businesses and developers can build digital assets which can be seamlessly integrated into a number of gaming platforms and applications. Through the use of Enjin (ENJ), users mint new tokens and use the coin to facilitate transactions across the ecosystem. 

Founded by Maxim Blagov and Witek Radomski in 2009, Radomski went on to write the code for the first NFT and the ERC-1155 token standard. The concept behind the token standard plays a valuable role in how the platform operates. 

Enjin is playing an invaluable role in the development and adoption of both Web3 and the gaming industry. 

ΜΕ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΊΑ

Πώς να αγοράσετε Enjin?

Trade Bitcoin, Ethereum and a wide range of cryptocurrencies with confidence knowing that your coins are safe in an exchange where they've been backed by top-notch security features like 2FA authentication and bank-level encryption.

Αγοράστε Enjin με τραπεζικό έμβασμα

Deposit funds safely and for free directly to your unique Tap account by transferring from your traditional bank account. You can then use these funds to buy ENJ or any other coin or token with a click on the Tap mobile app.

Αγοράστε Enjin με χρεωστική κάρτα

You can buy Enjin directly with your debit card on the Tap mobile app in one smooth process. Deposit funds absolutely free of charge, then buy Enjin for the best price currently available on the market.

Συναλλαγή Enjin με ένα κλικ

Tap offers the ability to deposit multiple cryptocurrencies which you can then trade for Enjin Coin at some of the market's greatest rates, making it ideal for traders who want to be on the same page.

Γιατί να αγοράσετε Enjin με την Tap?

Be at ease onboarding cryptocurrencies knowing you’re using a fully regulated provider. Tap offers cutting-edge technology, token features and top security processes enabling biometric login and backend encryption and excellent customer support. You can rest assured that your funds, private data, cryptocurrency wallets and account are secure at all times.

Tap mobile application is the solution to all your cryptocurrency needs, from where you can buy Enjin Coin to how to store the ENJ tokens. Become a savvy investor with Tap today.

Ξεκινήστε με το  
Enjin

Αποκτήστε την καλύτερη τιμή για το κρυπτονόμισμά σας

Trading with Tap automatically gives you access to the platform’s smart engine which finds you the best available price on the market in real-time. By scanning top crypto exchanges and order books, the technology is able to sift through tons of data in order to pair you with the best market price whether you're looking to buy Enjin Coin or sell it.

Αξιοποιήστε το Enjin σήμερα

Start investing in Enjin today and get started with as little as $10/€10. Purchasing Enjin Coin has never been this easy making it an ideal tool for everyone from beginner to experienced trader. Trade on the go, invest and earn, build your wealth and join our ever-growing community of users in building a better financial future with Tap.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το κρύπτο?

Whether you're a crypto novice or an everyday trader, Tap has what it takes to keep your knowledge growing. Would you like to learn more about digital currency, DEXs (decentralized exchange), crypto exchanges, hardware wallets, blockchain technology or any other crypto jargon?

Tap's crypto learning corner is filled with many articles and has everything you need and more when it comes to learning about cryptocurrency. We'll have you understanding the world of finance and cryptocurrency in no time.

Ανταλλάξτε Enjin

Tap enables you to trade the Enjin token for any of our other listed cryptocurrencies. Our well-regulated and secure app provides you with a fast, reliable and secure trading platform. To meet your specific needs, Tap offers a variety of Enjin (ENJ) trading pairs.

Αποθηκεύστε ή κατέχετε Enjin

Many users choose to buy ENJ and hold it long-term in the hopes that the Enjin price increases and has a positive future performance. You can safely store and keep your Enjin Coin with confidence for extended periods of time in your Tap wallet, similar to a regular bank account only without the fees. With us, your mind can be at ease.

Ξοδέψτε Enjin

After buying Enjin Coin, Tap allows you to use it to pay bills, send crypto to friends and family around the world, or simply use at merchants and ATMs across the globe with the Tap Card. Manage all payments directly from the convenience of your mobile phone with the Tap app.

Στείλτε Enjin

After you buy ENJ Tap enables you to transfer your crypto around the world with a tap of the finger. Transfer the Enjin Coin for free between Tap accounts to anyone, anywhere in the world.
Ξεκινήστε τώρα

Τι να κάνετε μετά την αγορά του Enjin

faq

Frequently Asked Questions

1
What is the Enjin Coin token?

ENJ is an ERC-20 token fueling the Enjin ecosystem. The coin's primary goal is to facilitate the management and storage of virtual goods for games, anything from in-game currencies to unique in-game items.

2
How can I find the current price of ENJ?

Users can easily find the current ENJ price in the Tap app. Simply open the app, select the Crypto wallet and find Enjin from the list of options. In there, users will gain access to the real-time ENJ price, a recent look at its price history and options to buy, sell or trade the cryptocurrency. If you opt to buy ENJ the app will guide you through the buy process and deposit the coins directly into your wallet. The crypto wallet also provides access to a range of other cryptocurrency prices.

3
How can I buy ENJ?

If you're looking to buy ENJ (or sell ENJ), you can do so conveniently and securely through the Tap mobile app. Tap allows users to manage their finances in a similar manner to their traditional bank account, offering a fiat and cryptocurrency wallet relevant to each currency supported on the mobile app. To buy ENJ, users simply need to open an account and complete the quick verification process. Once approved, load your account with funds by selecting a payment method or transferring cryptocurrencies. Then select the ENJ wallet and complete the buy ENJ process.

4
What crypto wallet can I store Enjin Coin tokens in?

ENJ is an ERC-20 token making it compatible with any Ethereum wallet. Be sure to double-check that the wallet you wish to send the funds to supports the ERC-20 token standard as coins sent to non-compatible wallets can get lost. For a more secure option, with greater peace of mind, Tap offers its users a unique ENJ wallet that can be accessed through the mobile app. Whether looking for a long-term storage solution or a wallet that can be used for daily transactions, the wallet ticks all those boxes and allows you to securely store your assets after you purchase ENJ. Find your ENJ wallet in the Crypto wallet section of the app and select the buy ENJ option.

5
Why choose Tap to buy, sell, trade, and hold ENJ?

Tap provides a secure and convenient means of navigating the cryptocurrency industry. From being fully licensed and regulated to offering user-friendly methods of engaging with digital assets, the Tap mobile app is the perfect solution for anyone looking to buy, sell, spend, and store their ENJ or other assets. Simply open your free account today and tap into the wonderful world of conveniently managing your finances.

6

7

8

9

10