Λήψη Tap

Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή

QR code to scan for downloading the Tap app

Πώς να αγοράσετε Decentraland?

Το Tap είναι το καλύτερο μέρος για να αγοράζετε, να πουλάτε, να κατέχετε και να εμπορεύεστε Decentraland εύκολα. Εγγραφείτε στην Tap και αρχίστε να συναλλάσσεστε Decentraland με ένα κλικ. Αποκτήστε πρόσβαση σε έναν εντελώς νέο κόσμο ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, με έναν απλό και γρήγορο τρόπο να αγοράζετε, να πουλάτε και να ξοδεύετε το Decentraland σας.

Τι είναι το Decentraland?

Decentraland is a virtual reality platform providing users with a digital space to create, experience, and monetise content and applications. The platform allows users to buy plots of land using LAND NFTs that they can later customise, build upon and monetise.

One of the first Metaverse-centred cryptocurrencies, Decentraland allows users to engage in interactive experiences and interact with one another in real time. Built on the Ethereum blockchain, MANA is an ERC-20 token while the LAND parcels use the ERC-721 token standard. 

Ariel Meilich and Esteban Ordano founded Decentraland and underwent a successful ICO in 2017, followed by a beta launch in 2019, before officially launching in 2020. 

ΜΕ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΊΑ

Πώς να αγοράσετε Decentraland?

Trade Bitcoin, Ethereum and a wide range of cryptocurrencies with confidence knowing that your coins are safe in an exchange where they've been backed by top-notch security features like 2FA authentication and bank-level encryption.

Αγοράστε Decentraland με τραπεζικό έμβασμα

Deposit funds safely and for free directly to your unique Tap account by bank transfer. You can then use these funds to purchase MANA or any other coin or token with a click on the Tap app.

Αγοράστε Decentraland με χρεωστική κάρτα

You can purchase Decentraland directly with your debit card on the Tap app in one smooth process. Deposit funds absolutely free of charge, then purchase your MANA for the best price currently available on the market.

Συναλλαγή Decentraland με ένα κλικ

Tap offers the ability to deposit multiple cryptocurrencies which you can then trade for Decentraland at some of the market's greatest rates, making it ideal for traders who want to be on the same page.

Γιατί να αγοράσετε Decentraland με την Tap?

Be at ease onboarding cryptocurrencies knowing you're using a fully regulated provider. Tap offers cutting-edge technology, token features and top security processes enabling biometric login and backend encryption and excellent customer support. You can rest assured that your funds, private data and account are secure at all times.

Tap mobile app is the solution to all your cryptocurrency problems, from where can you buy MANA tokens to how to store Decentraland. Become a savvy investor with Tap today.

Ξεκινήστε με το  
Decentraland

Αποκτήστε την καλύτερη τιμή για το κρυπτονόμισμά σας

Trading with Tap automatically gives you access to the platform's smart engine which finds you the top available price on the market in real-time. By scanning top exchanges and order books, the technology is able to sift through tons of data in order to pair you with the best market price.

Αξιοποιήστε το Decentraland σήμερα

Start investing in Decentraland today and get started with as little as $10/€10. Purchasing Decentraland has never been this easy making it an ideal tool for everyone from beginner to seasoned trader. Trade on the go, manage your wealth and join our ever-growing community of users in building a better financial future with Tap.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το κρύπτο?

Whether you're a crypto novice or an everyday trader, Tap has what it takes to keep your knowledge growing. Would you like to learn more about cryptocurrency, blockchain, security, technology, markets or any other crypto jargon?

Tap's crypto learning corner is filled with many an article and has everything you need and more when it comes to learning about cryptocurrency. We'll have you understanding the world of finance and cryptocurrency in no time.

Ανταλλάξτε Decentraland

Tap enables you to trade Decentraland MANA for any of our other listed cryptocurrencies. Our well-regulated and secure app provides you with a fast, reliable, and secure trading platform. To meet your specific needs, Tap offers a variety of Decentraland trading pairs.

Αποθηκεύστε ή κατέχετε Decentraland

Many users hold Decentraland long term as they expect that it will appreciate in value. Your Decentraland can be safely stored and kept with confidence for extended periods of time in your Tap wallet. With us, your mind can be at ease.

Ξοδέψτε Decentraland

Tap enables you to use Decentraland to pay bills, send crypto to friends and family around the world, or simply use it at merchants and ATMs across the globe with the Tap Card. Manage all payments directly from the convenience of your mobile phone with the Tap app.

Στείλτε Decentraland

Tap enables you to transfer your crypto around the world with a tap of the finger. Transfer Decentraland for free between Tap accounts to anyone, anywhere in the world.
Ξεκινήστε τώρα

Τι να κάνετε μετά την αγορά του Decentraland

faq

Frequently Asked Questions

1
What is Decentraland Coin?

The coin native to the Decentraland network is called MANA. Decentraland, the virtual reality platform powered by MANA, allows users to create, experience, and monetize content and applications in the platform's Metaverse, play games, and engage in the Decentraland marketplace. Due to the nature of the platform and native tokens, Decentraland is the first-ever virtual world owned by its users. In order for Decentraland users to engage in the platform and virtual real estate, they will need to hold MANA.

2
Where can I buy the Decentraland Coin?

You can buy the MANA token (the Decentraland coin) directly through Tap. All you need to do is create an account, complete the KYC process, and load funds onto your account. You can then locate the crypto wallet on the home page and easily purchase MANA tokens and store them in your integrated digital wallet. Using their fiat currency bank account or debit card, users can easily deposit cash in their Cash wallet which can be used when buying MANA tokens.

3
What are Land tokens?

Within Decentraland, users can also trade land tokens which are NFTs representing digital land. These are created to track real estate parcels, facilitated by the in game currency, MANA. The entire system is run using decentralized infrastructure and smart contracts, ensuring fair and transparent organization.

4
What is a shared virtual world/virtual land?

Also known as a metaverse, a shared virtual world involves users interacting in a simulated, computer-based online community environment. While each virtual world might differ from one another, Decentraland allows users to buy virtual land, and engage in digital art, while also playing games and allowing users to live and engage in the virtual space. These virtual worlds are designed to entertain people and create an alternative reality.

5
How much are MANA tokens worth?

Due to changing prices in the crypto industry, you will need to check the price in real-time when looking at buying MANA token. While available on many crypto trading platforms, you can simply open your Tap app, locate the crypto wallet and select the Decentraland option, the price will then be displayed.

6
What is the Decentraland Coin circulating supply?

While this number will gradually increase over time, the current total number of MANA coins in circulation is 1.8 billion. The maximum MANA tokens created is 2.1 billion, meaning that the MANA supply will never exceed this limit.

7
Is it valuable to trade Decentraland MANA?

While some might see the Decentraland price as an easy entry into the virtual worlds market, when looking to trade virtual assets one must note that it is still considered risky. We encourage all traders to do their due diligence to ensure that they are making a good investment or seek investment advice as needed. If you're looking to play games or become a virtual real estate agent, the Decentraland marketplace is filled with plenty of entertainment. Ensure that you understand what a virtual world entails before entering the decentralized world.

8
Why choose Tap to buy, sell, trade and hold Decentraland?

Gain access to the world of cryptocurrency with a fast and safe platform to buy, sell, spend, and store your digital currencies. In just a few clicks you can create an account, get verified and start buying, selling, spending and storing your cryptocurrencies in one secure location. Tap Global is fully regulated and provides a seamless crypto experience, so simple it reads as a beginner's guide on how to buy cryptocurrency. Better yet, Tap's smart engine allows you to take advantage of the best prices available on the market at the time of your trade.

9

10