Λήψη Tap

Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή

QR code to scan for downloading the Tap app

Πώς να αγοράσετε Balancer?

Το Tap είναι το καλύτερο μέρος για να αγοράζετε, να πουλάτε, να κατέχετε και να εμπορεύεστε Balancer εύκολα. Εγγραφείτε στην Tap και αρχίστε να συναλλάσσεστε Balancer με ένα κλικ. Αποκτήστε πρόσβαση σε έναν εντελώς νέο κόσμο ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, με έναν απλό και γρήγορο τρόπο να αγοράζετε, να πουλάτε και να ξοδεύετε το Balancer σας.

Τι είναι το Balancer?

Balancer is a popular AMM platform built on the Ethereum network that acts as a self-balancing weighted portfolio, liquidity provider, and price sensor. This powerful DeFi platform was designed to provide users with more flexibility and control over their crypto holdings, with customizable index funds that automatically rebalance to maintain desired ratios, and various pool types to suit different needs and risk appetites.

Balancer pools can have up to eight cryptocurrencies, with liquidity providers able to deposit any of the supported assets to earn BAL tokens. The network also offers features such as flash loans and smart order routing, which make it a popular choice among DeFi enthusiasts.

The platform's native token, BAL, is used for governance and can be earned through trading and providing liquidity.

Balancer was launched in March 2020 by Fernando Martinelli and Mike McDonald, with the BAL token launched three months later. Balancer V2, released in 2021, is an upgraded version of the original.

ΜΕ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΊΑ

Πώς να αγοράσετε Balancer?

Trade Bitcoin, Ethereum and a wide range of cryptocurrencies with your preferred payment method with confidence knowing that your coins are safe in an exchange where they've been backed by top-notch security features like 2FA authentication and bank-level encryption.

Αγοράστε Balancer με τραπεζικό έμβασμα

Deposit fiat currency safely and for free directly to your unique Tap account by bank transfer (find out the step-by-step guide below). You can then use these funds to buy BAL or any other coin or token with a click on the Tap mobile app.

Αγοράστε Balancer με χρεωστική κάρτα

You can purchase Balancer directly with your debit card on the Tap mobile app in one smooth process. Deposit funds absolutely free of charge, then purchase your BAL for the best price currently available on the market.

Συναλλαγή Balancer με ένα κλικ

Tap offers the ability to deposit multiple cryptocurrencies which you can then trade for Balancer at some of the market's greatest rates, making it ideal for traders who want to be on the same page.

Γιατί να αγοράσετε Balancer με την Tap?

Be at ease onboarding cryptocurrency knowing you’re using a fully regulated trading platform. Tap offers cutting-edge technology, token features and top security processes enabling biometric login and backend encryption and excellent customer support. You can rest assured that your funds, private data, and account are secure at all times.

Tap mobile app is the solution to all your digital assets problems, from where you can buy BAL tokens to how to store Balancer. Become a savvy investor and buy Balancer with Tap today.

Ξεκινήστε με το  
Balancer

Αποκτήστε την καλύτερη τιμή για το κρυπτονόμισμά σας

Trading with Tap automatically gives you access to the platform’s smart engine which finds you the best available Balancer price on the market in real time. By scanning top exchanges and order books, the technology is able to sift through tons of data in order to ensure you purchase BAL at the best market price. Learn how to buy Balancer and tap into this integrated technology below.

Αξιοποιήστε το Balancer σήμερα

Start investing in Balancer today and get started with as little as $10/€10. Buying BAL has never been this easy making it an ideal tool for everyone from beginner to seasoned trader.

Trade on the go, deposit crypto, earn rewards, build your wealth and join our ever-growing community of users in building a better financial future with Tap.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το κρύπτο?

Whether you're a crypto novice or an everyday trader, Tap has what it takes to keep your knowledge about token types growing. Would you like to learn more about how to buy Balancer, digital assets, blockchain technology, hardware wallets, crypto exchanges, trading fees, or any other crypto jargon?

Tap's crypto learning corner is filled with many articles and has everything you need and more when it comes to learning about unique digital assets. We'll have you understanding the world of finance and cryptocurrency in no time. 

Ανταλλάξτε Balancer

Tap enables you to trade Balancer BAL for any of our other listed cryptocurrencies. Our well-regulated and secure app provides you with a fast, reliable and secure trading platform harnessing the powers of blockchain technology. To meet your specific needs, Tap offers a variety of BAL trading pairs.

Αποθηκεύστε ή κατέχετε Balancer

Many retail and institutional investors choose to hold BAL long-term as they expect that the price will appreciate in value. Your BAL can be safely stored and kept with confidence for extended periods of time through the Tap trading platform. With us, your mind can be at ease.

Ξοδέψτε Balancer

After you buy Balancer coins, Tap enables you to use BAL to pay bills, send crypto to friends and family around the world, or simply use it at merchants and ATMs across the globe with the Tap Card. Manage all payments directly from the convenience of your mobile phone with the Tap app.

Στείλτε Balancer

Tap enables you to transfer your crypto around the world with a tap of the finger or sell Balancer directly through the crypto exchange for the best BAL price. Transfer BAL for free between Tap accounts to anyone, anywhere in the world.
Ξεκινήστε τώρα

Τι να κάνετε μετά την αγορά του Balancer

faq

Frequently Asked Questions

1
What is Balancer?

Balancer is an automated market maker (AMM) built on the Ethereum network that allows users to trade cryptocurrencies in a decentralized and automated manner. The Balancer pools operate in a similar fashion to index funds in that users can create their own liquidity pools of up to eight cryptocurrencies, which are weighted and ratioed to the creator's preference. The platform's native coin, BAL, has a maximum supply of 96 million tokens and a circulating supply of 50 million at the time of writing.

2
What is an automated market maker (AMM)?

An AMM is a type of decentralized exchange that uses algorithms instead of a middleman to facilitate trade. By using liquidity pools instead of a traditional market with buyers and sellers, they enable the trading of digital assets in an automatic and permissionless manner. AMMs form part of the decentralized finance (DeFi) ecosystem.

3
How to buy Balancer BAL

You can buy BAL coins directly from the Tap app, which offers industry-leading security and trade technology as a fully regulated and licensed crypto platform. To buy Balancer (BAL), simply download the Tap app, create an account, and complete the identification process. This whole process should take you 5 minutes. Once your account is set up, you can load it with crypto or fiat currencies and start to buy Balancer coins right away. These coins will then be deposited into your unique cryptocurrency wallet accessible through the app.

4
How do I buy Balancer with a normal bank account?

Purchasing Balancer with a traditional bank account is much like making any other online payment. Simply download the Tap app from the website, create an account and when you are ready to load money onto your account you can make a bank transfer free of charge. Simply collect the details from your Tap wallet and then make the payment as you normally would from your traditional account. It's that simple.

5
Where can I find the Balancer BAL price?

For the precise current market price of Balancer (and other coin prices) you can check your Tap app. Access your Balancer wallet through the app to see the current price, market cap, and trading data. All cryptocurrency prices are displayed in the relevant crypto wallets. Additionally, the smart router technology in the app scans multiple exchanges and order books online to find the best available price on the market when you're purchasing Balancer. The funds are then automatically deposited into your unique crypto wallet.

6

7

8

9

10